Need help?

+84 976 132 697 gdgt.sproject@gmail.com
Về S Project
17 Oct 2018


By Song Trà 0

Về S Project

“S Project là dự án tình nguyện về giáo dục giới tính và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại tình dục”. VÀI NÉT VỀ CHÚNG TÔI S Project được thành lập vào tháng 10 năm 2015 dưới sự bảo trợ của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP). […]

Tư Liệu Về S
08 Oct 2018


By sproject 0

Tư Liệu Về S

Vượt qua gần 200 đơn đăng ký và phỏng vấn, gia đình nhà S đã chọn ra được 22 gương mặt xuất sắc nhất. Chiều ngày 22/10/2015 gia đình nhà S đã tổ chức buổi gặp mặt thành viên đầu tiên tại

Nhân Sự
08 Oct 2018


By sproject 0

Nhân Sự

Vượt qua gần 200 đơn đăng ký và phỏng vấn, gia đình nhà S đã chọn ra được 22 gương mặt xuất sắc nhất. Chiều ngày 22/10/2015 gia đình nhà S đã tổ chức buổi gặp mặt thành viên đầu tiên tại