Need help?

+84 976 132 697 gdgt.sproject@gmail.com
Thực trạng và các điều luật bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành
06 Nov 2018


By Minh Ly Pham 0

Thực trạng và các điều luật bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành

Chúng ta đang bước vào thế giới dân chủ, văn minh thế mà ở đâu đó nạn bạo hành trẻ em vẫn tiếp tục diễn ra và để lại hậu quả nhức nhối. Theo báo cáo năm 2017 của UNICEF, ¾ trẻ em khoảng 2-4 tuổi trên toàn thế giới phải chịu đựng các hành […]

Những mốc thời gian then chốt trong Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em
29 Oct 2018


By Song Trà 0

Những mốc thời gian then chốt trong Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em

Công ước Quốc tế đã có những điều chỉnh theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo trẻ em có được những quyền lợi tốt nhất. Tại bài viết này, S cung cấp những dấu ấn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển công ước quốc tế về quyền trẻ em. Trong mọi […]

Quyền trẻ em trong quy định của các bản Hiến pháp qua các giai đoạn
20 Oct 2018


By Song Trà 0

Quyền trẻ em trong quy định của các bản Hiến pháp qua các giai đoạn

“Trẻ em như búp trên cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví trẻ em như búp nụ đáng được yêu thương, bảo vệ hàng đầu. Chính vì vậy, trẻ em luôn được quan tâm đặc biệt ở bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào và […]