Need help?

+84 976 132 697 gdgt.sproject@gmail.com
19 Feb 2019


By Song Trà 0

Story of S 1: ” Tôi nói ra được nhẹ lòng hơn!”

“Đáng buồn là mãi cho đến học năm nhất khi nhận thức được về giáo dục giới tính, chị mới biết mình là nạn nhân của xâm hại tình dục ở thời gian đó. Chị không nghĩ sẽ trả thù hay sống cô độc. Chị chỉ nghĩ không biết em gái chị lúc đó có […]