Need help?

+84 976 132 697 gdgt.sproject@gmail.com

Quyền riêng tư của trẻ em

Quyền riêng tư của trẻ em đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của trẻ – những mầm non tương lai của đất nước. Nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho trẻ, Hiến pháp, Công ước quốc tế và Luật pháp đã đưa ra các điều khoản cụ thể về quyền riêng tư của trẻ em.

Trong những năm gần này, trẻ em chưa thực sự được tôn trọng về quyền riêng tư và điều đáng buồn là tình trạng này càng ngày càng tăng và có xu hướng nghiêm trọng. Điều đáng nói những người luôn gần gũi với trẻ như bố mẹ hay là người thân luôn vi phạm điều này. Những hoạt động thường nhật như đăng tải những bức ảnh, điểm, thông tin trường lớp,… lên mạng xã hội tưởng chừng vô hại nhưng vô tình mang đến những nguy cơ đe dọa trực tiếp sự an toàn của trẻ vì các đối tượng phạm tội sẽ nắm bắt được nhiều thông tin qua đó thực hiện những hành vi nguy hiểm như bắt cóc, lừa đảo,… Ngoài ra việc các trường học thường xuyên công khai bảng điểm của con trẻ cũng dễ khiến trẻ em vì thế mà dẫn đến tự ti, trầm cảm. Nặng nề hơn, chúng ta có thể dễ dàng đọc những tin tức báo chí về các vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bán ra nước ngoài,… mà ở đó trẻ không được che mặt. Đáng nói là nhiều tờ báo vì thu hút lượt xem mà sẵn sàng đưa quá nhiều thông tin chi tiết của con trẻ, khai thác những góc khuất riêng tư của các em. Những việc đó vừa gây nguy hiểm đến trẻ, cũng như để lại những vết thương trong lòng nặng nề đi đến suốt đời.

Tại Điều 16 của Công ước quốc tế và quyền trẻ em có quy định mà Việt Nam cũng là nước thành viên:
1. Không trẻ em nào phải chịu sự can thiệp tùy tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng tư, gia đình, nhà cửa hoặc thư tín cũng như những sự công kích bất hợp pháp vào danh dự và thanh danh của các em.
2. Trẻ em có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp hay công kích như vậy.

Cũng theo Hiến pháp 2013 thì quyền riêng tư là một trong những quyền dân sự cơ bản nhất của con người, là quyền bất khả xâm phạm. Khoản 1 Điều 21 quy định:
Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn”.

Trẻ em cũng là những công dân trong xã hội, cũng phải được đối xử công bằng và bảo vệ các quyền cơ bản trong đó có quyền riêng tư. Từ đó, Luật trẻ em 2016 cũng đã đi sâu hơn về vấn đề này và đặt ra những quy định cụ thể. Điều 21 về “Quyền bí mật đời sống riêng tư” quy định: “1. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư”. Khoản 11, Điều 6 về “Các hành vi bị nghiêm cấm” quy định cụ thể một trong các hành vi đó là: “Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em”.

Tôn trọng quyền riêng tư của trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội cũng chính là tạo điều kiện cho trẻ được học tập, rèn luyện trong một môi trường lành mạnh. Ngoài sự hỗ trợ của luật pháp thì bản thân những người thân của trẻ cũng cần ý thức lại và giáo dục trẻ về giá trị của bản thân để từ đó ngăn ngừa những hành vi có thể xâm phạm tới mình.