Need help?

+84 976 132 697 gdgt.sproject@gmail.com

Trẻ em được bảo vệ thế nào trên không gian mạng?

Để đảm bảo sự an toàn mạng cho cộng đồng và tính bảo mật thông tin của quốc gia, sau khi được Quốc Hội khóa XIV thông qua, Luật An ninh mạng vừa chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2019 vừa qua.

Khi chúng ta sử dụng mạng xã hội, thông thường đều cần phải có thói quen dùng các biện pháp bảo mật vì không có gì là thừa thãi cả. Trẻ con cũng như thế. Bởi vì những đứa trẻ này tò mò và ngây thơ nên thường sẽ rất thích thú khi khám phá những thứ có ở trên mạng. Tuy vậy đó cũng sẽ là điều mà những kẻ tấn công trên mạng Internet thường xuyên khai thác và hậu quả sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em. Bản chất của Internet không hiện hữu rõ ràng nên rất nhiều người dễ bị hiểu sai và mắc lừa.

Chính vì vậy bảo vệ trẻ em và đời sống riêng tư trên không gian mạng là những nội dung của Luật An ninh mạng được nhiều người quan tâm. Quốc hội khóa XIV vừa thông qua dự thảo Luật An ninh mạng tại kì họp thứ 5, với tỉ lệ tán thành là 86,86%.  Chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019, Luật An ninh mạng gồm 7 Chương 43 Điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lí hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, có liên quan trong đó có trẻ em.

Tại Luật An ninh mạng đã có hẳn 1 điều về quy định về Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Điều 29 có viết:

“ 1. Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng.

   2. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng                Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý.

   3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, ngăn chặn thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em theo quy định của Luật này và pháp luật về trẻ em.

   4. Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em.

   5. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em.”

Theo đó, trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng. Cũng theo quy định của điều luật này, các cơ quan, tổ chức khi tham gia các hoạt động trên mạng cần phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm quyền trẻ em trên không gian mạng. Đặc biệt các bậc phụ huynh, giáo viên,… có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật này và pháp luật về trẻ em.