Need help?

+84 976 132 697 gdgt.sproject@gmail.com

Tư Liệu Về S

Vượt qua gần 200 đơn đăng ký và phỏng vấn, gia đình nhà S đã chọn ra được 22 gương mặt xuất sắc nhất. Chiều ngày 22/10/2015 gia đình nhà S đã tổ chức buổi gặp mặt thành viên đầu tiên tại

  • Tag: